Priser og betaling

Dette er informasjon for Pirates Cup 2017. Vi kommer tilbake med informasjon for 2018 så snart som mulig.Pris pr. lag:

Junior NOK 1000 hvis man registrerer lag eller betaler før 1. mai 2017.
Junior NOK 1500 hvis man registrerer lag eller betaler etter 1. mai 2017.

Senior NOK 1200 hvis man registrerer lag eller betaler før 1. mai 2017.
Senior NOK 1600 hvis man registrerer lag eller betaler etter 1. mai 2017.

I tillegg til lagavgiften kommer pris pr. deltaker (se under).

OBS! Aller siste påmeldingsfrist er fredag 19. mai 2017 for juniorlag, og fredag 26. mai 2017 for seniorlag. Påmeldinger etter disse datoene kan dessverre risikere å bli avvist.


Pris pr. deltaker:

JUNIORHELG (2. – 4. juni 2017)
Vi tilbyr to pakkeløsninger for deltakere i juniorhelgen. Eventuelt kan den enkelte deltaker selv ordne med både overnatting og mat, og dermed kun betale deltakeravgift. Lagavgift kommer i tillegg (se over).

1) Skolepakke:
NOK 1400 pr. person inkl. deltakeravgift, 2 frokoster, 1 middag lørdag, 1 lunsj søndag. Frokost serveres på skolen. Lunsj og middag serveres i hallene. Adgang til Sørlandets største innendørs badeland i Aquarama lørdag kl. 18.30 til 21.30 er også inkludert.

2) Hotellpakke:
NOK 2000 (+ NOK 1000 ekstra for enkeltrom) pr. person. Inkluderer deltakeravgift, 2 frokoster på hotellet, 1 middag lørdag, 1 lunsj søndag. Lunsj og middag serveres i hallene. Adgang til Sørlandets største innendørs badeland i Aquarama lørdag kl. 18.30 til 21.30 er også inkludert.

3) Kun deltakeravgift:
NOK 250 pr. person. Inkluderer ikke hverken overnatting eller mat.

4) Pakke for foreldre og følge:
NOK 900 pr. person på skole eller NOK 1500 pr. person på hotell (+ NOK 1000 ekstra for enkeltrom). Pakkene inkluderer samme løsning for mat som skole- og hotellpakken for deltakere. Dersom du i tillegg ønsker å være med i badelandet i Aquarama, ta kontakt.


SENIORHELG (9. – 11- juni 2017)
I seniorhelgen tilbyr vi deltakerne en hotellpakke. Eventuelt kan den enkelte deltaker selv ordne med både overnatting og mat, og dermed kun betale deltakeravgift. Lagavgift kommer i tillegg (se over).

1) Hotellpakke:
NOK 2000 (+ NOK 1000 ekstra for enkeltrom) pr. person. Inkluderer deltakeravgift og 2 frokoster på hotellet.

2) Kun deltakeravgift:
NOK 250 pr. person. Inkluderer ikke hverken overnatting eller mat.


Betaling:

Betaling av lagavgifter, deltakeravgifter, skolepakker og hotellpakker:

Bankkonto: 6318.05.27798
IBAN: NO27 6318 0527 798
SWIFT: NDEANOKK
(Bank: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge.)

Kommentarer